NATHALIE DETLEFS

MAGISTER PSYCHOLOGII


Kwalifikacje

2020

Superwizorem terapii systemowej, isiberlin GmbH 


2018

Terapeutą terapii systemowa, isiberlin GmbH


Seit 2013

Uzyskanie pozwolenia na profesjonalne prowadzenie praktyki medycznej bez prawa do wykonywania zawodu lekarza w dziedzinie psychoterapii zgodnie z § 1 ustawy o praktykach niemedycznych


2007 – 2012      

Studia ("WISP – International Studies in Psychology") na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł: Magister psychologii


Urodziłam się i wychowałam w Weserbergland, w Niemczech, a następnie wyjechałam do Polski, kraju moich rodziców, aby studiować psychologię. Mieszkałam w Warszawie przez 5 lat i ukończyłam międzynarodowe studia psychologiczne w języku angielskim. Od 2013 roku mieszkam z mężem w Berlinie. Ostatnio z potomstwem.


OPŁATAIch arbeite als Psychologin mit Ausbildung zur Systemischen Therapeutin mit einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz. Gesprächstherapie in dieser Form wird nicht von den Krankenkassen erstattet. Daher sind die Kosten für Termine bei mir von Ihnen selbst zu tragen.
Einzeltherapie 60 Min / 95 Euro 

Paartherapie 60 Min / 120 Euro oder 90 Min / 150 Euro

Online Beratung 60 Min / 80 Euro

KORZYŚCI DLA OSÓB PŁACĄCYCH SAMODZIELNIE

KROTKI OKRES OCZEKIWANIA

Często ludzie w kryzysach spotykają się z długim oczekiwaniem na terapię. Często rozpoczęcie terapii jest możliwe dopiero po kilku miesiącach, co powoduje pogorszenie lub przewlekłość choroby.

NIEZALEŻNY

Jako osoba płacąca samodzielnie nie jesteś zobowiązany do zgłoszenia terapii do swojego ubezpieczenia. Nie ma rejestracji przez kasę chorych ani inne instytucje. Diagnozy nie są przekazywane osobom trzecim.

SWOBODNY WYBÓR TERAPEUTY

Pacjent płacący samodzielnie sam może wybrać terapeutę, metodę oraz liczbę i częstotliwość sesji terapeutycznych niezalezny od ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech.