SUPERWIZJA


"Pośród trudności często kryją się możliwości."

Albert EinsteinSuperwizja jest wykorzystywana do refleksji związanych z tematyką wykonywania zawodu. Zespoły, grupy i osoby indywidualne mogą wykorzystywać superwizję jako skuteczne narzędzie do osiągnięcia satysfakcjonującego życia zawodowego. Jest to możliwe w formie

superwizji grupowej i indiwidualnej. 


Dzięki regularnym spotkaniom, na których odbywa się superwizja, powstaje przestrzeń do otwartej wymiany i tym samym poprawy komunikacji. Wzmacnia to poczucie przynależności do zespołu, aktywizuje zasoby i rozwija strategie radzenia sobie z wyzwaniami.


Sama pracuję w sektorze psychospołecznym od 7 lat i dlatego znam z pierwszej ręki wyzwania, przed jakimi stają pracownicy, menedżerowie i zespoły. W tym czasie praca z superwizorem często okazywała się pomocna i przynosiła ulgę.


Możliwymi tematami superwizji mogą być:


  • Konflikty w zespole
  • Rozwój zespołu
  • Nadzór nad przypadkami
  • nadzór kierowniczy
  • Rozwój przywództwa
  • Wzmacnianie osobistych kompetencji i zasobów
  • Poprawa zdolności do działania
  • Pomoc w radzeniu sobie z restrukturyzacją operacyjnąTy i Twój zespół możecie poznać mnie podczas 30-minutowego spotkania.


Jeśli jestescie zainteresowani superwizją, proszę o kontakt,  w celu zapoznanjia się z moją ofertę.


Oferuję również superwizję dla międzynarodowych zespołów w języku angielskim.